Tag: protokół

protokół

Jak powinna być zorganizowana coroczna inwentaryzacja, jakiego rodzaju narzędzia i programy mogą się przy tym przydać

W przypadku firm mających jakieś materiały, środki trwałe czy produkty do sprzedaży końcówka roku wiązać się będzie z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji. Taki obowiązek nałożony jest przez przepisy, dla wszystkich elementów majątku przedsiębiorstwa zostały ustalone oddzielne okresy częstotliwości wykonywania tego typu spisów i należy ich pilnować. Głównym celem przeprowadzania inwentaryzacji będzie ustalenie faktycznego stanu majątku, znajdującego się w firmie. Jeśli firma używa jakiegoś programu magazynowego, to w nim powinny znajdować się aktualne stany wszystkich produktów i materiałów.

Read more

Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Powinieneś pamiętać o istotnych kwestiach, szczególnie dotyczących odbioru lokalu

Planujesz kupić mieszkanie od dewelopera? Pamiętaj, aby jeszcze przed podpisaniem stosownego aktu dokonać osobistego odbioru lokalu, by przekonać się, czy jest wykończone zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami. To niezwykle istotne, gdyż może to uchronić nabywającego przed przeprowadzeniem kosztownego remontu lub naprawy na własny koszt.

Read more