Piasek budowlany – surowce drobne naturalne albo syntetyczne.

Kruszywa są to tworzywa drobne naturalne bądź syntetyczne, nieorganiczne albo organiczne, używane jako kompozycja zapraw cementów, bitumicznych kompozycji do konstrukcji. Rozróżnia się tłucznie mineralne zdobywane przez mechaniczną modyfikację materiałów skalnych i kruszywa syntetyczne, wykonywane z surowców organicznych także z substancji mineralnych w podczas poddawania ich przeobrażeniom termicznym i przeróbkom mechanicznym.

Read more