Czy dobrze jest zawierać umowy? Czy są sytuacje, kiedy nie musimy ich podpisywać?

Kontrakt jest złożenie dwóch tych samych oświadczeń woli. Ma ona z reguły formę pisemną a do tego najczęściej stanowi ważny dowód w ewentualnych sprawach sądowych. Każda umowa, zawarta w formie ustnej, lub na papierze jako akt notarialny, jest ważna dla jednej, jak i drugiej strony. Nie oznacza to jednak, iż każda z nich jest dokumentem. Polskie prawo tak na prawdę umożliwia zawieranie umów w różnej formie, niektóre natomiast umowy muszą trzymać się szczególnej formy, tak jest przykładowo w przypadku sprzedaży domu.


Umowa biznesowa
Napisał: Startup Registry
Na podstawie: http://www.flickr.com
Powinniśmy w takim momencie przygotować akt notarialny. Taki kontrakt jest ważnym dowodem w ewentualnych postępowaniach sądowych, przez to dobrze jest zawierać ją na piśmie, nawet jeżeli w danym przypadku kodeks cywilny o tym nie wspomina. Dobrze jest pamiętać, iż sąd uzna umowę za wiążącą jedynie w przypadku, kiedy jest ona podpisana przez obydwie strony. Czytaj też .

Dokument bez podpisów albo tylko z podpisem jednej strony nie posiada niestety mocy prawnej. Jeżeli bierzemy udział w postępowaniu gospodarczym umowę trzeba załączyć do pozwu, dobrze jest jeśli będzie to oryginał. Zgodnie z artykułem 479 powód musi podać w pozwie nie same twierdzenia, ale też dowody na ich prawdziwość. Umowa jest najczęściej najważniejszym dowodem, który poświadcza dokonanie czynności prawnej. Niektórzy uważają, iż nie opłaca się czasami podpisywać umów. To rzecz jasna kiepskie podejście, gdyż warto o tym pamiętać w każdej sytuacji. Nie ma znaczenia czy jest to umowa o roboty budowlane lub też umowa o świadczenie usług, za każdym razem to jedyny sposób, by przyszłe spory, nieporozumienia miały jakąś podstawę prawną ().


umowa o pracę
Napisał: Victor
Na podstawie: http://www.flickr.com
Jeśli bowiem zdarzy się tak, iż coś pójdzie nie tak, to jak można będzie rozstrzygnąć takei nieporozumienie nie posiadając umowy? Są pewne mechanizmy, możemy powołać świadków i tak dalej, natomiast są to już większe trudności. W niektórych sytuacjach tak na prawdę ciężko sobie wyobrazić działanie bez umów, przykładowo umowa o prace na okres próbny. Bez takiej kontraktu robimy naszą pracę “na czarno” co jest niezgodne z prawem i może wiązać się z różnymi konsekwencjami. Trzeba pamiętać więc o tego typu formalnościach dla własnego interesu. Mimo tego, że czasem nie zawsze jest to potrzebne i bez problemu możemy zrezygnować z tego typu formalności, to w rzeczywistości często okazuje się, że na przyszłość jest to niesamowicie ważny dokument. Czytaj też .

Opublikowany przez Administrator w dniu 2019-03-16 14:13:37
Tagi: dokument, oryginał, kontrakt, strony