Jaki kroki należy podjąć zanim zacznie się budowę nowej budowli

Każdy domek jest tak solidny jak jego podłoże. By móc zbudować fundament musimy najpierw zbadać grunt. Dane, które uzyskamy po zbadaniu gruntu umożliwią nam określenie obciążeń, co będzie podstawą do stosownego zaplanowania fundamentów budynku. Jednak bywają grunty, jakie są mało spoiste czy słabe
.

grunt
Napisał: Dimitris Siskopoulos
Na podstawie: http://www.flickr.com
Pobudowanie budowli na podobnym terenie możliwym jest po uprzednim wzmocnieniu gruntu. Zależnie od wielkości domu oraz obciążeń, które wywiera na podłoże, stosuje się różne metody wzmocnień.

Prostym sposobem na wzmacnianie gruntów piaszczystych pod niewielkimi oraz lekkimi domami jest nawilżanie podłoża niedużą ilością wody oraz ubijanie go ubijakami maszynowymi lub ręcznymi.

Nie wahaj się, tylko poczytaj więcej wiercenie w betonie na ten temat - informacje będą zapewne bardzo fascynujące, więc kliknij tutaj i zobacz więcej.

Jeżeli nośność gruntu jest zbyt mała, a wynika to z nadmiernej wilgoci gruntu, to możemy zagęścić go żwirem bitymi warstwowo. Zagęszczanie gruntu tym sposobem wymaga wykonania szczelnych ścian naokoło zagęszczonego obrębu. Więcej na .

Słabe grunty miałkie warto zagęścić zastrzykami z zaprawy cementowej (możemy stosować też inne spoiwa budowlane - więcej szczegółów). Do tego celu wbija się na właściwą głębokość w grunt stalowe rurki, do których przewodami gumowymi wpuszcza się pod dużym ciśnieniem ciekłą zaprawę cementową. Zaprawa ta napełnia przestrzenie międzycząsteczkowe w podłożu, zwiększając jego szczelność jak też wytrzymałość. W analogiczny sposób wzmacnia się podłoże - niezwykle dobry serwis -> pokaż szczegóły - metodami syntetycznymi, wdrażając do gruntu związki mieszczące szkło wodne albo polimery.


zagęszczanie gruntu
Napisał: Tomasz Lewicki
Na podstawie: http://www.flickr.com
Wzmacnianie gruntów strategią Jet Grounting (więcej szczegółów). Metoda ta polega na mieszaniu gruntu z zaczynem stabilizującym wtłaczanym strumieniowo pod znacznym ciśnieniem (300 bar). Można w ów sposób wzmacniać wszelakiego rodzaju podłoża: organiczne, torfy, luźne piaski o rozmaitej ziarnistości a także plastyczne grunty ścisłe. Zastępuje ściany szczelinowe. W pierwszej fazie utwardzania, żerdzią średnicy 88,9 mm, drąży się podłoże do głębokości zaplanowanej w projekcie. W trakcie drążenia wykorzystuje się płuczkę wodną czy bentonitową. Ciecz wtłaczana pod ciśnieniem znacznie ułatwia wiercenie. Po uzyskaniu wymaganej głębokości rozpoczyna się strumieniowe tłoczenie zaczynu przez dysze umieszczone w dolnej części żerdzi. W czasie zastrzyków grunt zostaje drobiony i wymieszany z zaczynem.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-02-12 16:18:45
Tagi: fundamenty, rury, podłoże, grunt, ubijaki, dysze