Inspekcja podłoża pod kątem budowy

Inspekcje geologiczne gruntu, pod budowę domu, przeprowadza się na potrzeby dopasowania fundamentów i zbrojenia, a w przypadku projektów wcześniej przygotowanych, dopasowania projektu do konkretnych warunków gruntu.


Gotowe założenia inwestycji sporządza się standardowo dla gruntu o „wystarczającej nośności”. Jest to przyczyną, dla której też badania i wiercenia geologiczne przeprowadzane są każdorazowo, a w szczególności na ziemiach: torfowych, podmokłych, nasypowych i po rekultywacji.

Fundament pod budowę domu jednorodzinnego
Napisał: NIOSH
Badania gruntu wykonywane są przez geotechnika lub osobę z uprawnieniami geologicznymi - . Dokumentacja analityczna powstaje w oparciu o wiercenia w gruncie, które wykonuje się w punktach, gdzie zostaną usytuowane rogi tworzonej inwestycji. Głębokość odwiertu waha się między trzema a pięcioma metrami. Próbki ocenia się organoleptyczne, a w wyryte miejsce wpuszcza się próbniki, dzięki którym sprawdza się zagęszczenie każdej warstwy gruntu. Średnio koszt badania oblicza się od 100 centymetrów wykonanego odwiertu. Typowo, analizy geologiczne pod budowę domu jednorodzinnego, wyceniane są na ok 1500zł.

fundamenty
Napisał: Lafarge Beton
Na podstawie: Lafarge Beton
Badania geotechniczne dostarczają następujących danych:
- poziom wód podziemnych – może być niski lub wysoki; w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych może być potrzebny drenaż paskowy dla zabezpieczenia pomieszczeń podziemnych i fundamentu;
- agresywność chemiczną wód gruntowych – jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, należy sprawdzić doświadczalnie czy nie zaszkodzą elementom budowli oddziałując na na beton i stal;
- typ ziemi – inaczej: rodzaj podłoża (rodzime, naturalne lub podnośniki lublin antropogeniczne), podtyp (skalisty, mineralny, organiczny) i spoistość, czyli sypkość;
- własności fizykomechaniczne – to spójność danych warstw gruntu, co przekłada się na właściwości fizykomechaniczne;
- fenomeny zboczowe – przeprowadza się dla budów zlokalizowanych na pochyłościach, w pobliżu pochyłości, na zboczach i w pobliżu zboczy; badania określają statyczność gruntu, ewentualne ryzyko osunięcia i ułatwiają wybrać pomysł na wzmocnienia podłoża.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-01-18 09:38:55
Tagi: beton, wody gruntowe, zbrojenie, fundamentów, domu