Czym są Virtual Data Room, zatem wirtualne pokoje danych?

Datapoint Virtual Data Room jest to dzisiejsze rozwiązanie informatyczne do obsługiwania przeróżnych transakcji.


Rozwiązanie to jest dedykowane małym oraz średnim firmom oraz usprawnia tradycyjne badanie Due Diligence, zatem działania mające na celu zgromadzenie jak największej liczby danych o konkretnej inwestycji.
Virtual Data Room Polska to platforma internetowa do składowania, katalogowania a także udostępniania dokumentów, do której dostęp mają jedynie użytkownicy z przedsiębiorstw zaangażowanych w owo badanie. Dedykowana jest transakcjom, które nastręczają równoczesnej pracy wielu grup roboczych nad tym samym zbiorem dowodów. Platforma ta pozwala dzielić informacje z akcjonariuszami, konsultantami, PRacownikami firmy i potencjalnymi inwestorami w tym samym czasie. Gwarantuje bezpieczny przesył informacji jak też dużo bezpieczniejsze składowanie dokumentów w stosunku do fizycznego data room'u. Dzięki dogodnym raportom jest opcja monitorowania aktywności pojedynczych użytkowników. Pozwala to zorientować się, które dokumenty skupiają ponadprzeciętną uwagę inwestorów, ale też zwiększa bezpieczeństwo informacji.


Linux


VDR posiada także funkcję zarządzania uprawnieniami, dzięki czemu dostęp do danych mają tylko upełnomocnione osoby. Aplikacja owa jest dostępna w modelu SaaS oraz nie wymaga instalacji na kompach eksploatatorów.
Zapewnia dojście wszystkim użytkownikom z dowolnego miejsca, o opcjonalnym czasie, z poziomu przeglądarki internetowej. Jedynym ograniczeniem jest dostępność internetu.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2017-12-04 11:31:28
Tagi: WD, PRacownik, miejsca, użytkownik