Jakie mamy rodzaje urządzeń do pomiaru temperatury metodami elektrycznymi? Jakie można tu wyróżnić?

Sprawdzanie temperatury w wielu okolicznościach jest dosyć istotne. Sprawdzamy dajmy na to temperaturę powietrza czy ciała, ale co z bardziej nieznanymi rodzajami pomiaru? Weźmy taki pomiar temperatury za pomocą metod elektrycznych. Istnieje do tego celu sporo rodzajów czujników. Poznajmy je.

Istnieją w związku z tym termorezystory, które dzielimy na metalowe i półprzewodnikowe. Pośród pierwszego typu rozróżniamy platynowe, niklowe oraz miedziane, natomiast kolejny rodzaj to: PTC i NTC. Metale stosowane do produkowania rezystancyjnych czujników muszą charakteryzować się wysoką temperaturą topnienia, dobrym współczynnikiem temperaturowym, a także stabilnością charakterystyki termometrycznej. Najczęściej do ich budowy używa się platynę, jest to surowiec metalowy o małej aktywności chemicznej, odznacza się długim czasem pracy i dużą temperaturą pracy.czujnik temperatury
Napisał: tomasz przechlewski
Na podstawie: http://www.flickr.com
Czujniki platynowe wykonane są z platynowego drutu, który umieszczony jest w ceramicznej osłonie o kształcie pręta. Często używany jest przetwornik pt100. Kolejny rodzaj to termoelementy. Mowa tu o parze drutów zrobionych z róprzetwornik (rzuć okiem)aju metali, połączonych na końcówkach za pomocą spawania, zgrzewania lub skręcania. Na połączeniu takich drutów może powstać różnica potencjałów. Tego typu urządzenia maja dużą niezawodność, dokładność oraz elastyczność konstrukcji. Dzięki temu można ich używać w różnego rodzaju warunkach. Mamy też pirometry. Wykorzystywana jest w tym wypadku zależność pomiędzy wypromieniowaną energią oraz temperaturą. Razem ze wzrostem temperatury podnosi się moc ogólna promieniowania, jak również moc promieniowania w różnorodnych długościach fal.

Maksimum mocy wyemitowanej jest w stanie przemieścić się w kierunku fal krótkich. Gdy użyjemy tych zależności mogą powstać trzy podstawowe typy pirometrów. Wyróżniamy pirometry radiacyjne, monochromatyczne jak również bichromatyczne. Najważniejszym elementem każdego z tych pirometrów jest przetwornik energii promienistej na sygnał elektryczny - -> kliknij. Używane są bardzo często przetworniki fotoelektryczne, jakie zamieniają sam-> kliknij promieniowania na sygnał elektryczny, a także przetworniki, w jakich zamieniana jest energia promieniowania na energię cieplną.

Powyższy podział wydaje się krótki, lecz jest bardzo dobrym wstępem do późniejszego zgłębiania tego tematu.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2017-01-31 08:41:12
Tagi: Energia, czujniki, platyna, promieniowanie, drut