Jak powinna być zorganizowana coroczna inwentaryzacja, jakiego rodzaju narzędzia i programy mogą się przy tym przydać

W przypadku firm mających jakieś środki trwałe, materiały lub produkty na sprzedaż koniec roku wiąże się z obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji. Taki obowiązek nakładają przepisy, dla wszystkich składowych majątku firmy ustalone zostały oddzielne okresy częstotliwości wykonywania tego typu spisów i należy ich przestrzegać. Głównym celem wykonania inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu majątku, znajdującego się w posiadaniu firmy. Jeśli firma posiada jakiś program magazynowy, to w nim powinny znajdować się aktualne ilości wszystkich produktów i materiałów.


Lecz często się okazuje, że w ciągu zwykłej pracy nastąpiły jakieś pomyłki, nie wszystko co wydawano z magazynu rejestrowane było w programie lub zdarzały się jakieś kradzieże. I właśnie celem inwentaryzacji będzie skontrolowanie wszystkich aktualnych stanów i zrobienie porównania z tym, co będzie w systemie, porównaj inwentaryzacja majątku. Jeżeli pojawią się jakieś różnice, to w pierwszej kolejności trzeba wprowadzić dokumenty, które je wyprostują, a później wyjaśnić skąd się one wzięły.
inwentaryzacja
Napisał: Iwan Gabovitch
Na podstawie: http://www.flickr.com


Dobrze przeprowadzona inwentaryzacja wyposażenia, materiałów i towarów pozwoli na ustalenie rzeczywistego majątku w firmie. Jest też sposobem na to, aby znaleźć jakieś niegospodarności albo próby działań zatrudnionych na szkodę przedsiębiorstwa. Jeśli jednak będzie się chciało ją przeprowadzić tak jak należy, to należy przygotować się do tego odpowiednio i dobrze zaplanować swoje prace. Spis chaotycznie wykonany, bez odpowiedniego planu i z pominięciem pewnych reguł zwyczajnie będzie stratą czasu i zbędnym kosztem.


A koniec końców niewiele da, bo i tak po jego skończeniu zostanie bałagan, jaki nie pozwoli na ustalenie rzeczywistego stanu firmowego majątku. Podczas przeprowadzania inwentaryzacji bardzo się przydają najróżniejsze narzędzia, przykładowo takie jak program do inwentaryzacji środków trwałych. Dzięki nim można łatwo przygotować wszystkie dokumenty związane ze spisem, to znaczy protokoły i arkusze inwentaryzacyjne, a dodatkowo wprowadzić niezgodności, które w trakcie sprawdzania się znajdzie.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2017-01-31 08:41:27
Tagi: magazyn, majątek, protokół