Nowoczesne mieszkania Warszawa Praga Północ

Budowa domu (projekty domów), zakup mieszkania, wynajem lub dzierżawa to czynności, które muszą być zgodnie z panującym prawem, wymagają one różnych zestawów dokumentów. Większość procedur dokonuje się na podstawie, lub w odniesieniu do „pisemnej podkładki”, która w odwołaniu do przepisów prawnych jest dokumentem uprawniającym do pewnych czynności, bądź zmiany stanu.

Dokumenty

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Umowy, wnioski, protokoły, oświadczenia i zgłoszenia sporządzane są w języku legislacyjnym, trudnym do opanowania przez przeciętną osobę. Nie zwalnia to jednak z faktu, że te pisma stanowią formę komunikacji urzędowej i trzeba wiedzieć coś na ich temat, aby sprawnie przejść przez formalności i oszczędzić sobie uporczywej kolejki do informacji w okienku urzędowym.

Budowanie domu: przykładowe pisma
Bez wątpienia najwięcej dokumentów wymaga budowa domu. Nabywając fragment działki, który jest własnością dwóch współwłaścicieli nie wystarczy ustne przyzwolenie. Zniesienie współwłasności to przeniesienie udziałów we wspólnym prawie. Może tego żądać każdy ze współwłaścicieli współwłasności ułamkowej. Zniesienie następuje przez podział fizyczny, chyba, że jest sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. (Oferta na mieszkania warszawa praga północ)

Jeśli współwłaściciele są zgodni co do podziału może to nastąpić na drodze umowy oraz oświadczeń woli, w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Aby wszcząć postępowanie mające na celu zniesienie współwłasności, należy złożyć wniosek o zniesienie współwłasności. Wniosek musi zawierać wszystkie niezbędne do procederu dane nieruchomości, współwłaścicieli, uzasadnienie i dowód, czyli rezultat oględzin biegłego, który potwierdza podział, albo nie.

Po kupieniu działki, ale jeszcze przed wyborem projektu kolejnym ważnym dokumentem, który musimy złożyć do urzędu jest wniosek o wydanie opinii w sprawie zagospodarowania przestrzennego.
Wynikiem wniosku jest wydanie opinii o zgodności przeznaczenia terenu z MPZP.
Kolejnym krokiem legislacyjnej papierologii jest wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Musi zawierać dane identyfikacyjne inwestycji, charakterystykę inwestycji, oraz załączniki:
– mapę terenu objętego wnioskiem
– plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu
– opinie dostawców sieci: wodociągowej, gazowej, elektrycznej.
Kiedy już kupimy projekt który jest zgodny z ustaleniami MPZP, składamy w urzędzie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Zapraszamy – naciśnij tutaj kręcone schody i wejdź na kolejną naszą stronę. Na niej czekają na Ciebie świeżutkie i interesujące artykuły.

Gdy otrzymamy pozwolenie na start, czas zdobyć kolejne umowy: np. umowa o roboty budowlane.
Umowa o roboty budowlane to zobowiązanie się przez wykonawcę do realizacji obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Inwestor tym samym zobowiązuje się do przygotowania robót i czynności związanych z realizacją inwestycji, a w szczególności do: dostarczenia projektu, przekazania terenu pod budowę, oddania obiektu i zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.

nowe mieszkania warszawa praga północ

Autor: Times Square Public Relations

Umowa podpisywana jest dwustronnie, przez Inwestora i Wykonawcę. Mogą to być osoby fizyczne, prawne lub nieprawne. Ponadto warto wyłonić drogą oficjalną majstra, który będzie odpowiadać za roboty i bezpieczeństwo na placu budowy. W tym celu osoba mająca być kierownikiem budowy podpisuje oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy. Dokument jest wymagany m.in. by złożyć zawiadomienie o rozpoczęciu budowy bądź rozbiórki (zgłoszenie robót budowlanych) , które musi zostać złożone w urzędzie.
Zdarza się, że na działce pod budowę rośnie kilka niewygodnie zlokalizowanych drzew lub dużych krzewów. Wycinka wymaga zgody na wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew. Jeżeli zgoda nie zostanie wydana grozi wysoka kara pieniężna. Otrzymanie zgody jest długotrwałym procesem, który wymaga konkretnego uzasadnienia i wysokich opłat. Nie warto odkładać tego działania na ostatnią chwilę, aby nie opóźniać budowy.

Kupno mieszkania/domu: przykładowe pisma
Pierwszą ważną rzeczą jest zdecydowanie, czy chcemy sprzedawać na własną rękę, czy też powierzyć to słono opłacanym pośrednikom? Jeśli nie mamy czasu zająć się tym samodzielnie konieczna będzie umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości.
Umowa z pośrednikiem musi być bardzo starannie przemyślana. Często pośrednicy zasłaniają się zawartością umowy, gdy klient ma jakieś reklamacje dotyczące jego działań. Właśnie dlatego warto wiedzieć, że umowa pośrednictwa to umowa „starannego działania” a nie rezultatu. W związku z tym, zgodnie z prawem, nie każde działanie pośrednika ma prowadzić do umowy pomiędzy kupującym, a sprzedającym. Podpisanie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości jest bezpłatne! Zwyczajowo połowę kosztów uiszcza się przy podpisywaniu umowy przedwstępnej (Czytaj więcej: Umowa przedwstępna kupna – sprzedaży), a drugą połowę przy akcie notarialnym. Po nabyciu nieruchomości pora sporządzić kolejny dokument: protokół przekazania mieszkania (Protokół zdawczo-odbiorczy). Według prawa lokal przechodzi na własność nabywcy z chwilą podpisania umowy. Sama czynność przekazania mieszkania oznacza fizyczne oddanie nieruchomości w ręce nabywcy, poprzez oddanie do użytku, czyli przekazanie kluczy. Protokół jest dokumentem przygotowywanym przez obie strony umowy jednocześnie. Sprzedawca i Nabywca razem stwierdzają stan: nieruchomości, liczników, rozliczeń i zatwierdzają go własnoręcznymi podpisami.

Wynajem albo dzierżawa nieruchomości
Protokół przekazania mieszkania (Protokół zdawczo-odbiorczy) można sporządzić także dla umowy najmu mieszkania bądź do umowy dzierżawy i dołączyć do w formie załącznika do umowy. Umowa dzierżawy zobowiązuje zobowiązuje się od oddania dzierżawcy przez wydzierżawiającego rzeczy (nieruchomości, ruchomości bądź prawa) do użytku, odnosząc z tego korzyści, przez czas określony, bądź nieokreślony. Umowa najmu nie koniecznie wiąże się z czerpaniem korzyści materialnych. (Oferta na mieszkania praga północ)

Jeśli najemca/dzierżawca nie wywiązuje się ze zobowiązań i opłat przygotowujemy wezwanie do zapłaty, jeśli pisma nie przyniosą pożądanego rezultatu umowa może zostać rozwiązana, poprzez wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy. Wypowiedzenie przez najemcę bądź wynajmującego jest możliwe dla każdego typu umowy najmu. Niezależnie od tego czy został określony czas. Jeżeli nie ustalono ram czasowych obowiązują terminy ustawowe. Dla czasu określonego, zarówno najemca jak i wynajmujący mają prawo do wypowiedzenia na warunkach ustalonych w umowie.

Forma wypowiedzenia ma charakter oświadczenia jednostronnego, powodującego wygaśnięcie umowy na czas nieokreślony bądź określony. Dopuszczalna jest każda forma wypowiedzenia, w przypadkach spornych także czynność procesowa za pomocą pozwu o eksmisję.

,

Related posts

Latest posts

W jaki sposób wykończyć swoje mieszkanie w modnym stylu?

Urządzenie własnego wnętrza to niemałe wyzwanie. Staramy się uczynić wszystko, żeby efekt naszych wysiłków był jak najlepszy, aczkolwiek bywa różnie. Trzeba się dobrze przygotować i wszystko dokładnie przemyśleć, ponieważ jedynie wówczas wynik będzie odpowiednio satysfakcjonujący. O jakich zmianach w mieszkaniu winniśmy pomyśleć?

Stolica – najważniejszy punkt rynku nieruchomości

Warszawa jest miastem, w którym rynek nieruchomości stale się rozwija. Agencje nieruchomości w stolicy posiadają w ofercie oferty sprzedaży i wynajmu nie tylko mieszkań, ale też powierzchni dedykowanych do urządzenia biura czy rekreacji. Zatrudnienie pośredników, których z łatwością odszukać można po wstukaniu w wyszukiwarkę np. „sprzedaż mieszkań Warszawa” z pewnością redukuje czas poszukiwań i daje nadzieję na znalezienie lokum, które najlepiej sprosta naszym konkretnym wymaganiom.