Czym się powinny charakteryzować instalacje grzewcze? Jak powinny być wyposażone, aby prawidłowo działały?

Instalacje grzewcze muszą mieć odpowiednie naczynia zbiorcze, jakie pozwalają na przejęcie większej objętości wody w czasie jej podgrzewania. W sytuacji braku tego typu możliwości, ciśnienie w instalacji rzeczywiście mocno wzrośnie, co może spowodować, że rozpocznie się rozszczelnienie.

kanalizacja
W instalacjach c.o. używane są dwa typy naczyń wzbiorczych, są tak więc otwarte oraz przeponowe. Naczynie wzbiorcze otwarte wykorzystywane są w instalacjach, które są zasilane z kotła na paliwo stałe, co zabezpiecza przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia w sytuacji przegrzania, czyli zagotowania się wody. Montowane są najczęściej w najbardziej wysokim punkcie obiegu grzewczego oraz połączone bezpośrednio z kotłem, tzw. rurą wznośną. Para wodna w tego rodzaju sytuacji odprowadzana jest rurą przelewową do kanalizacji – Bibus Menos Spółka z o.o..

Naczynia przeponowe można jedynie zamontować podczas instalacji z kotła gazowego albo olejowego, w której wewnętrzna automatyka nie dopuści do przegrzania wody. Instalacje jakie są wyposażone w takie naczynie określa się zamkniętymi instalacjami. () Naczynie ciśnieniowe składa się z dwóch komór, czyli wodnej i powietrznej, jakie przedzielone są elastyczną przeponą. Podczas wzrostu objętości wody, w czasie jej podgrzewania, odbywa się sprężenie powietrza, zaś ciśnienie wody(polecamy odwodnienie balkonów rzygacze) w instalacji nieznacznie wzrasta.

Czy masz pytania w odniesieniu do opisywanej kwestii? Jeśli tak, to wejdź tu i poznaj informacje na przedstawiane zagadnienie – z pewnością okażą się one bardzo interesujące.

Dobór wielkości naczynia wzbiorczego zależna jest od pojemności instalacji wodnej.

rury

Autor: Armacell
Źródło: Armacell
Możemy więc przyjąć, że jego objętość powinna wynosić około czterech procent objętości wody, która występuje w grzejnikach, rurach i kotle. W sytuacji ciśnieniowych trzeba wziąć pod uwagę ciśnienie statyczne instalacji, co oznacza wysokość między najwyższym oraz najniższym punktem. Niektóre z kotłów posiadają wbudowane fabrycznie naczynia przeponowe i trzeba jedynie sprawdzić, czy ich pojemność będzie właściwa dla konkretnej instalacji. Jak kocioł nie jest w nie wyposażony, należy zamontować tzw. grupę bezpieczeństwa, jaka składa się z naczynia przeponowego, zaworu bezpieczeństwa i manometru. To bowiem zapewnia najbardziej efektywne działanie, jest też gwarantem, że cały ten istotny mechanizm będzie działał dobrze. Jeżeli będziemy mieć to na uwadze możemy być pewni, że wszystko będzie działało jak należy. A to przecież najistotniejsze.

, ,

Related posts

Latest posts

System centralnego odkurzania

Sprawdź, czemu warto postawić na zainstalowanie centralnego odkurzacza w domu. Dowiedz się, z czego złożony jest system centralnego odkurzania i jak poprawnie go zamontować.

Jak zapewnić stabilność działania sieci komputerowej w przedsiębiorstwie

Uniwersalnie wiadomo, że informatyka to wyjątkowo istotna sfera naszego życia codziennego. Wykorzystanie komputerów ma bowiem współcześnie miejsce na niezmiernie okazałą skalę, czego jeszcze kilkanaście lat temu z pewnością sobie nie wyobrażaliśmy. Komputery są wykorzystywane przez nas do rozmaitych zadań. Najczęściej lubimy dzięki nim spędzać długotrwałe godziny na toczenie wirtualnych bojów. Coraz to częściej komputery odnajdują także swoje wykorzystanie w naszej pracy, dzięki czemu zdołamy uprościć sobie w istotnym stopniu wykonywanie obowiązków.