Kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego

Prowadzenie przedsiębiorstwa, poza zdolności biznesowych, wymaga niemało

cierpliwości. Organizowanie wielu przewidzianych przepisami zadań zajmuje niemało czasu. Wystarczy wspomnieć o procedurze rejestracji działalności. Wymaga ona długiego biegania od okienka do okienka. Już po zarejestrowaniu firmy możemy spodziewać się cyklicznych inspekcji przeciwpożarowych, szczególnie jeśli nasza działalność związana jest z wytwórczością artykułów łatwopalnych bądź też w naszej jednostce przebywają znaczne ilości osób.

gaśnica

Autor: Tonnerre Lombard
Źródło: http://www.flickr.com

Można się w takich przypadkach spodziewać prędkiej inspekcji. Kto dokonuje podobnych czynności? A więc jeśli idzie o ppoż na induko.pl Warszawa, inspekcji takich może dokonywać tylko upoważniony przez komendanta PSP w Warszawie strażak lub inna powołana przez komendanta osoba. Bez względu na to czy będzie to inspekcja ppoż w Warszawie czy też jakimś innym mieście, kontroler powinien poinformować właściciela firmy kontrolowanej o planowanych działaniach na siedem dni przed wykonaniem czynności kontrolnych (w rzadkich sytuacjach na 3 dni przed kontrolą).

Jeżeli zaciekawił Cię opublikowany w tym miejscu materiał, śmiało przeczytaj jeszcze towarzyszące informacje (http://dkrm.com.pl/fasady-i-elewacje-wentylowane/) – one też są warte zainteresowania.

Kontroler skontroluje szerokość i sposób oznakowania korytarzy ewakuacyjnych, skontroluje czy drzwi ewakuacyjne są nie są zagrodzone, dokona kontroli gaśnic pod względem formalno-prawnym. Na pewno będziemy przywołani do okazania pisma zwanego instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Inspektor sprawdzi prawidłowość tego pisma, jego aktualność (na dokument ten składają się między innymi szkice sytuacyjne).

Kiedy zaciekawi Cię ten temat, obejrzyj ponadto (http://dkrm.com.pl/dekarstwo-wroclaw-dkrm/) podobne nasze strony, które omawiają to zagadnienie – na pewno także Cię zaabsorbują.

Spisaniem wspomnianej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego trudnią się specjalistyczne jednostki. Aby przygotować tenże dokument powinno się wybranej jednostce dostarczyć stosownych danych, tj. specyfikacja stanu technicznego budynku, czy dane na temat prowadzonej aktywności jak też o ewentualnych strefach zagrożenia wybuchem.

O ile są dostępne projekty, rysunki technologiczne budynku – też i one. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego na induko.pl wyznacza między innymi lokalizacje zbiórki w przypadku konieczności ewakuacji, definiuje sposoby działania w wypadkach zagrożenia pożarem itp.. Notacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego regulują dodatkowo reguły konserwacji i termin przeglądów technicznych przyrządów jak też infrastruktury przeciwpożarowej.

Related posts

Latest posts

System centralnego odkurzania

Sprawdź, czemu warto postawić na zainstalowanie centralnego odkurzacza w domu. Dowiedz się, z czego złożony jest system centralnego odkurzania i jak poprawnie go zamontować.

Jak zapewnić stabilność działania sieci komputerowej w przedsiębiorstwie

Uniwersalnie wiadomo, że informatyka to wyjątkowo istotna sfera naszego życia codziennego. Wykorzystanie komputerów ma bowiem współcześnie miejsce na niezmiernie okazałą skalę, czego jeszcze kilkanaście lat temu z pewnością sobie nie wyobrażaliśmy. Komputery są wykorzystywane przez nas do rozmaitych zadań. Najczęściej lubimy dzięki nim spędzać długotrwałe godziny na toczenie wirtualnych bojów. Coraz to częściej komputery odnajdują także swoje wykorzystanie w naszej pracy, dzięki czemu zdołamy uprościć sobie w istotnym stopniu wykonywanie obowiązków.