Jakie są zadania osoby pracującej na etacie głównego księgowego?

Osoba pracująca na stanowisku głównego księgowego jest w praktyce jedną z najbardziej istotnych osób funkcjonujących w całej firmie, gdyż odpowiada ona m.in. za prezentowanie w sprawozdaniach wszystkich działań pieniężnych zgodnie z przyjętymi regułami księgowości.
Rola tego typu osoby jak główna księgowa odmieniła się bardzo znacząco na przestrzeni ostatnich lat.

plakat

Autor: Mr Hicks46
Źródło: http://www.flickr.com
Dzisiaj od ludzi funkcjonujących na tym stanowisku zwierzchnicy wymagają zarówno znakomitej znajomości zagadnień prawa podatkowego, jak i o wiele częściej dogłębnej wiedzy dotyczącej światowych standardów w odniesieniu do rachunkowości czy zasad rachunkowości zarządczej. W zakres obowiązków głównej księgowej wchodzi m.in.

Jeżeli znajdująca się tu wykładnia Cię przekonała, to przeczytaj dodatkowo pozostałe wypowiedzi na temat (https://ewadia.pl/nowa-taryfa-oplat-i-prowizji-tylko-1-od-wartosci-poreczenia/), który został omówiony w tym wpisie.

sporządzanie sprawozdań wedle określonych standardów (przykładowo polska ustawa odnośnie rachunkowości, US GAAP czy IFRS). Odmiennym obowiązkiem jest odpowiedzialność za opracowywanie planu wszystkich kont zgodnie z określonymi regułami sprawozdawczymi, z prawem podatkowym czy wymogami kontrolnymi. Do jeszcze innych obowiązków głównego księgowego zalicza się także odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie aktywów firmy czy potwierdzanie rejestrów rachunkowych.

Jeszcze innym zadaniem głównego księgowego jest przygotowywanie precyzyjnych sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, organizacji zewnętrznych czy też banków. Następnym zadaniem jest nadzór organizacyjny i merytoryczny nad pionem księgowości czy nadzór nad prawidłowością wszelkich rozliczeń podatkowych.

Główna księgowa powinna mieć przynajmniej kilkuletnie doświadczenie na etacie samodzielnego księgowego lub w firmie audytorskiej oraz musi posiadać znajomość polskiej ustawy dotyczącej rachunkowości. Musi mieć także znajomość międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz znajomość prawa skarbowego.

, , ,

Related posts

Latest posts

Konieczne wiadomości przy szklanych elementach

Kiedy zdecydowaliśmy się na jakieś szklane rozwiązania musimy brać pod uwagę fakt, że ze szkłem trzeba się trochę inaczej obchodzić. Prawda jest taka, że nawet przy szkle hartowanym są inne dodatki aniżeli do produktów z drewna czy metali.

Legalizacja wag Poznań ma szansę gdzie możemy ją robić?

Powinniśmy być pewni co do właściwości funkcjonowania naszej wagi
Musimy zaznaczyć, że okazuje się być wiele rodzajów wag, a co się z tym wiąże, może się okazać, że jedni będą poszukiwali takich wielkich, które posłużą do ważenia ciężkich worków, a drudzy będą potrzebowali małych i niesamowicie perfekcyjnych, które będą służyły do mierzenia składników na medykamenty. Nie mniej zawsze musimy posiadać pewność, że takie wagi odpowiednio funkcjonują i że wartość, którą one pokazują okazuje się być prawidłowa.