odzienie robocze, ubrania ochronne

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca jest zmuszony przekazać pracownikowi nieodpłatnie obuwie i odzież roboczą, spełniające wymagania określone w Polskich Normach, ze względu na wymagania technologiczne, higieniczne, lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca może również ustalić stanowiska pracy, na jakich dopuszcza się zastosowanie przez pracujących, za ich aprobatą, osobistego ubrania ochronnego lub fartucha.

Odzież robocza

Autor: TAFE SA Electrical Engineering
Źródło: http://www.flickr.com

W tym przypadku pracownikom używającym własnej odzieży roboczej, pracodawca wypłaca ekwiwalent za jej użycie. Niemniej jednak użycie przez personel swojej odzieży roboczej nie jest dopuszczalne na pozycjach pracy, na jakich są czynione zajęcia złączone z bezpośrednią obsługą maszyn i różnych przyrządów technicznych, czy też prace powodujące intensywne brudzenie, skażenie obuwia i odzieży roboczej środkami syntetycznymi, lub promieniotwórczymi, półproduktami biologicznie zaraźliwymi, są nią także różnego rodzaju fartuchy – strona warta odwiedzenia.

Ubrania ochronne są majątkiem pracodawcy. Pracodawca jest zobligowany zagwarantować, ażeby ubranie i buty robocze posiadały właściwości zabezpieczające i użytkowe. Zadaniem chlebodawcy jest również pranie, pielęgnacja, reperacja, odkażanie okryć i obuwia. Na zasadzie odstępstwa od zasady, jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży, zobowiązania w tym stopniu mogą być przeprowadzane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez szefa równoważnika pieniężnego w wysokości poniesionych wydatków.

Normy prawa pracy zakładają, że obuwie, fartuchy medyczne i odzież robocza dostarczana jest robotnikom za darmo. Dawana określonemu pracownikowi odzież robocza musi być stosowna z Polskimi Normami i mieć stosowne właściwości użytkowe, ale też powinna być dopasowana do specyfiki pracy, również cech fizycznych wiadomego pracownika.

Jeżeli zaciekawił Cię ten materiał, to tu jest notka spod linku (biuro-protax.pl/oferta/ksiegowosc/), która także posiada bardzo absorbujące dane na prezentowany tutaj temat.

Odzież robocza jest własnością pracodawcy, zatem w sytuacji, gdy stosunek pracy wygasa, zatrudniony jest zobligowany zwrócić ją pracodawcy. Pracownik nie może być przyjęty do pracy bez obuwia i odzieży roboczej, jeżeli pracuje na stanowisku, na jakim użycie ubrań jest niezbędne.

, ,

Related posts

Latest posts

Konieczne wiadomości przy szklanych elementach

Kiedy zdecydowaliśmy się na jakieś szklane rozwiązania musimy brać pod uwagę fakt, że ze szkłem trzeba się trochę inaczej obchodzić. Prawda jest taka, że nawet przy szkle hartowanym są inne dodatki aniżeli do produktów z drewna czy metali.

Legalizacja wag Poznań ma szansę gdzie możemy ją robić?

Powinniśmy być pewni co do właściwości funkcjonowania naszej wagi
Musimy zaznaczyć, że okazuje się być wiele rodzajów wag, a co się z tym wiąże, może się okazać, że jedni będą poszukiwali takich wielkich, które posłużą do ważenia ciężkich worków, a drudzy będą potrzebowali małych i niesamowicie perfekcyjnych, które będą służyły do mierzenia składników na medykamenty. Nie mniej zawsze musimy posiadać pewność, że takie wagi odpowiednio funkcjonują i że wartość, którą one pokazują okazuje się być prawidłowa.