Jakie zaświadczenia wymagane są do budowy garażu blaszanego – zobacz co należy mieć

W ostatnich latach dało się spostrzec rosnące zainteresowanie garażami blaszanymi. Te względnie lekkie konstrukcje to dobry sposób na zabezpieczenie pojazdu. Ich nabyci jest o wiele tańsze od kosztu budowy tradycyjnego garażu o tych samych parametrach. Blaszany garaż przytwierdzony za pomocą śrub do betonowej płyty jest, według art. 3 pkt 5 prawa budowlanego tymczasowym obiektem budowlanym. Jednym z kryteriów zaliczenia budowli do tej kategorii jest brak trwałego połączenia konstrukcji z podłożem.

Konstrukcja garażu blaszanego wymaga zezwolenia na budowę. W owym celu trzeba złożyć podanie o wydanie zezwolenia na budowę do starosty. Wzór tego wniosku można pobrać w siedzibie tego organu

garaż pod domem

Autor: JDH Rosewater
Źródło: http://www.flickr.com

bądź użyć aneksu numer jeden do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku. Do wniosku o pozwolenie, zgodnie z art. 33 ust. 2 prawa budowlanego, należy dołączyć: cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami jak też innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w przypadku garażu blaszanego (najlepsze promocje) określonego do indywidualnego parkowania samochodu dokumentów takich nie musimy uzyskiwać) jak też poświadczeniem o wpisie architekta na listę członków samorządu zawodowego, obowiązującym na dzień opracowania projektu; deklarację o posiadanym prawie do rozporządzania nieruchomością w celach budowlanych. Wzór takiego oświadczenia możemy uzyskać w organie wydającym zezwolenie na budowę czy użyć załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzorów; decyzję o wymogach zabudowy a także zagospodarowania obszaru, o ile jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.

Jeżeli zaciekawił Cię opisywany artykuł, kliknij też na tego typu serwis, ponieważ jest w nim podobny świetny tekst (http://www.partnerzy.pl/) – on także jest warty polecenia.

o planowaniu i przestrzennym zagospodarowaniu (Dz. U.

Jeśli ten wątek jest dla Ciebie interesujący, to kliknij tu – to oryginalna treść (http://domymax.pl/), która również posiada intrygujące dane!

Nr 80, poz. 717) wymaga pozyskania postanowień o warunkach zabudowy w wypadku kiedy dana działka leży na terenie nie posiadającym lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzję takowa wydaje prezydent miasta.
Mając już pozwolenie na budowę możemy w wyszukiwarkę wbić frazę: producent garaży blaszanych po czym wyselekcjonować pasujący nam garaż z wielu dostępnych modeli zaopatrzonych w bramy segmentowe. Takie bramy są przystosowane nawet do bardzo ekstremalnych warunków atmosferycznych ( System).

, , ,

Related posts

Latest posts

Czy w dzisiejszych czasach każdy, kto zechce może zbudować dom, który będzie spełnieniem marzeń.

Zgodnie ze starym porzekadłem ludowym, zadaniem prawdziwego mężczyzny jest spłodzić potomka, posadzić drzewo i wybudować własny dom. O ile dwa pierwsze zadania nie powinny nastręczać większych problemów, o tyle budowa domu jest już znacznie poważniejszym wyzwaniem. Wiele osób nie chce się nigdy decydować na takie wyjście, wybierają oni dużo wygodniejsze życie na mniejszym metrażu mieszkania w bloku wielorodzinnym.

System centralnego odkurzania

Sprawdź, czemu warto postawić na zainstalowanie centralnego odkurzacza w domu. Dowiedz się, z czego złożony jest system centralnego odkurzania i jak poprawnie go zamontować.